pajoohaan.ir

  Medinedeki İslâmî Yapıların ve Baki Mezarlığındaki Ehlibeyt İmamlarının Türbelerinin Tarihi
Her semavi din , inanç , ideoloji ve düşünce taraftarlarında oldugu gibi ister Şia olsun ister Sünnî , tüm Müslümanların İslam güneşinin dogdugu ilk günden başlayıp günümüze kadar devam eden inançsal programlarından biri ; enbiya ve evliyaların makamlarını yüceltmek , ideolojik ve manevi önderlerin yanı sıra İslam ve Kur’an yolunda şehit olanlara saygı borcunu yerine getirmektir. Bu yüceltme ve saygı gösterme , genel olarak ibadet ve üstün amellerden kabul edilen mezar ve türbe ziyaretleri şeklinde tezahür eder.
Müslümanlar , uzak - yakın demeden bu degerli insanların mezarlarına giderek onlara salat ve selam gönderirler. Allah’tan O’nun katındaki makamları zaten ulvi olan bu insanların makamlarını daha da yüceltmesini isterler. Onların ahlaki faziletlerini , dinî egitim ve ögretilerini ve bu ögretileri ebedi ve saglam kılmak ugruna karşılaştıkları musibet ve belalar karşısındaki sabırlarını öven cümleler sarf ederler.

continue_text

for_you