pajoohaan.ir

  نیرنگ نیز ه ها: روایتی از حیله ها در جنگ صفین

3500 تومان

13000 تومان

buy_printed
جنگ صفین، نبردِ خونبار و خسارت‌باری بود که معاویه و یارانش بر امیرمؤمنان علی(ع) تحمیل کردند. این جنگ، چند ماه طول کشید و سربازان اردوگاه علی(ع)، رشادت‌های فراوانی از خود نشان دادند، اما برخی از آنان هم در نهایت، گرفتار نیرنگ‌های معاویه و عمروعاص شدند و تن به حکمیت دادند. تأسف‌بارتر آن که در جریان حکمیت نیز ابوموسی اشعری، فریب عمروعاص را خورد و صفحه‌ای ننگین از نیرنگ و فریب رقم خورد. اثر حاضر، شرح غم‌بار این فریب را به تصویر کشیده است.

continue_text

related_books

more