ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

امنیت اقتصادی نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

قیمت: 17000 ریال

رویکرد غالب در بررسی‌های امنیت که در جریان جنگ سرد پدیدار شد را می‌توان رئالیسم سیاسی و دل مشغول چهار مقوله دولت‌ها، راهبرد، علم و وضع، موجود دانست. رویکرد رئالیستی ( واقع‌گرایی ) بر روی دولت‌ها متمرکز بود، زیرا آنها را مهم ترین کنشگر و موضوع امنیت می‌دانست. از آنجا که یکی از اصلی‌ترین دلمشغولی‌های این رویکرد « راهبرد » بود، بیان می‌کرد که مهمترین ملاحظات نظری علمی حول تمهید بهترین شیوه‌های به کارگیری تهدید و توسل به نیروی نظامی است. رئالیست‌ها چون مشتاق بودند که علمی به نظر برسند دانش عینی و نه صرف آراء و نظرها را درست و معتبر می‌دانستند و از تحلیل گران انتظار داشتند، روش‌هایی را اخذ نمایند که تقلیدی از علوم طبیعی باشند. این رویکرد علاقه تلویحی و محافظه کارانه برای حفظ وضع موجود داشت. رئالیست‌ها دولت‌ها را همچون توپ بیلیارد و جعبه سیاهی در نظر می‌گرفتند و به درون دولت‌ها و ملاحظات امنیتی درون دولت‌ها نمی‌پرداختند.
اگر چه دوران جنگ سرد دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با رئالیست‌ها وجود داشت ولی این دیدگاه‌ها در دوران جنگ سرد پیشرفت نظری و عملی چندانی نکرد. ولی انتشار کتاب « مردم، دولت‌ها و هراس » بری بوزان در 1983 تحول بسیار مهمی در جریان اصلی مطالعات امنیت بود.
دیدگاه بوزان دو ستون از چهار ستون مطالعات سنتی امنیت رئالیسمی را از اساس متزلزل می‌ساخت. استدلال بوزان بر این پایه صورت‌بندی می‌شد که امنیت تنها ناظر بر دولت‌ها نیست بلکه به همه فعالیت‌های انسان مربوط می‌شود و نمی‌توان امنیت را به تکیه روی نیروی نظامی محدود کرد. بوزان چارچوبی را بسط داد که به موجب آن، امنیت فعالیت‌های بشری متاثر از 5 بخش عمده‌ای بود که هر یک کانون خاص خود و شیوه‌های ویژه برای آرایش اولویت‌ها داشت.

کتاب های مشابه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
12000 ریال
طراحی نظام طبقه ب...

سید علیرضا سجادیه،محمدصادق...
واکاوی تجارب توسعه
واکاوی تجارب توسعه
12000 ریال
واکاوی تجارب توسع...

گروهی از محققین...
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
تحلیل گفتگوهای را...

گروهی از محققین...
تاملاتی در چیستی الگو
تاملاتی در چیستی الگو
12000 ریال
تاملاتی در چیستی...

گروهی از محققین...
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
12000 ریال
مروری بر اسناد را...

گروهی از محققین...
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
ماهیت پیشرفت و ضر...

محمد مشکات
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
12000 ریال
مقایسه مؤلفه های...

دکتر محمد تقی ایمان،احمد کل...
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
12000 ریال
مبانی انسان شناسی...

حجت الاسلام دکتر محمد جواد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.