pajoohaan.ir

  EHL-İ BEYTİN DİLİNDEN KUR’AN Vol.2
Şüphesiz kültürel savaşta oldugumuz asrımızda etkili teblig metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır.
İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini , Şia kültürü ve Ehl - i Beyt ( a. s ) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek , dostlar ve taraftarlar ise inkılabî ve kültürel örneklerden ilham alıp onları izleyebilmek için bu asil ve tarih yaratan kültürün merkezine göz dikmişlerdir.
Dünya Ehl - i Beyt ( a. s ) Kurultayı Resulullah’ın ( s. a. a ) Ehl - i Beyt’inin izleyicileri arasında karşılıklı yardımlaşma , fikir alış - verişi , vahdet ve birligin zaruretinin bilincinde olarak dünya Şiileri ile faal bir ilişki oluşturma amacıyla konferanslar düzenleme , kitap basma , telif eserlerini tercüme etme ve Şia düşüncesi alanında insanları bilgilendirme vasıtasıyla Ehl - i Beyt ve Muhammedî öz İslam kültürünü yaymak için Şia’nın işbilir , büyük ve yaratıcı gücünden ve Caferî mektebi düşünürlerinden yararlanarak bu meydana ayak basmıştır. Rabbimize şükürler olsun ki , büyük rehberimiz Ayetullah Hameneî’nin ( Allah sayesini başımızdan eksik etmesin ) özel yönlendirmeleriyle bu hassas ve kültür yaratıcı meydanda çok önemli adımlar atılmıştır. Gelecekte bu nurlu ve asil hareketin günden güne hızlanıp büyümesini ,
günümüz dünyasının ve Kur’an ve Ehl - i Beyt’in berrak maarifine susayan insanların bu mektebî maneviyatın , irfanî mektebin ve velaî İslam’ın kaynagından daha fazla yararlanmasını ümit ederiz.

continue_text

for_you

related_books

more