pajoohaan.ir

  دانشنامه علوم قرآنی جلد اول: آل عمران / سوره - تناسب آیات و سور
مطالب و موضوعات علوم قرآنی که اغلب ناظر به مباحث پیرامونی قرآن است، در میان مباحث مرتبط با قرآن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. طبیعی است طرح چنین مباحثی در مجموعه‌های دانشنامه‌ای برای جویندگان مباحث قرآنی، استادان، طلاب و دانشجویان این رشته بسیار مفید خواهد بود.

continue_text

for_you

related_books

more