pajoohaan.ir

اجتماعی / چگونه فرزندان خود را درک کنیم؟
نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات و مجموع سؤالاتی از این دست در روابط والد - فرزند است. مطالعه مکتوب حاضر به شما کمک می‌نماید، بتوانید با زبان فرزندان با آ نها صحبت کنید و نیز از دنیای آنها اطلاعات واقعی داشته باشید؛ در این نوشتار کوشید هایم به زبان ساده و کاربردی مسیر تربیتی فرزندان را هموار و در امر پرورش و تربیت فرزندان کمک حال والدین باشیم.

continue_text

کتاب های مرتبط

more