pajoohaan.ir

  جلوه های رفتاری حضرت زهرا(س)

800 تومان

9000 تومان

buy_printed
حضرت زهرا(س) بزرگ بانویی است که به تعبیر امام(رضوان اللّه علیه) در حجره‌ای کوچک و خانه ای محقّر انسان هایی را تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن‌سوی افلاک و از عالم ملک تا آن‌سوی ملکوت اعلا می درخشد. به همین دلیل بر مسلمانان به ‌ویژه شیعیان است در زندگی و جلوه‌‌های رفتاری ایشان بیندیشند که این اندیشه و تأمّل دقایقی را به ‌دست می دهد که در بهبود زندگی و روابط انسان ها تأثیر بسزایی دارد.

continue_text

for_you

related_books

more