ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه(مجموعه مقالات و نشست ها)

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 10000 ریال

مجموعه حاضر که دربرگیرنده مقالات و نشست هاست، به نوع دوم رابطه فقه و حکومت که می توان آن را رویکرد حکومتی به فقه نامید، پرداخته است.ین کتاب، دربرگیرنده دو نشست علمی، دو مقاله و یک فصل مقدماتی است. در دو نشست علمی، معنای فقه حکومتی کاویده شد و تفاوت آن با اصطلاحات محتمل الاشتباه بررسی گردید و در همین جهت، تفسیرهای مختلف از فقه حکومتی، مطرح و اشاراتی به مبانی و منابع فقه حکومتی شد. برخی هم برون فقهی بودن این موضوع را مطرح کردند و آن را منهج و رویکردی در اجتهاد دانستند. فقه امام خمینی، فقهی معرفی شد که می توان در آن رویکرد حکومتی را دید.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: بررسی اجمالی رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد
فصل دوم: نشست ها درباره رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد
فصل سوم: مقالات درباره رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.