pajoohaan.ir

  اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟

1200 تومان

5000 تومان

buy_printed
نوشتار حاضر که بخشی از سلسله مباحثِ « اقتصاد در سبک زندگی اسلامی » است، با این هدف برای استفاده عمومِ علاقه مندان منتشر گردیده است. امید که این اثر، پرسش های خوانندگان را درباره کارکردِ اقتصاد در سبک زندگی اسلامی پاسخی شایان داده باشد.

continue_text

for_you

related_books

more