pajoohaan.ir

  اینگونه باشیم: چهل رهنمود زندگی ساز از امام علی (ع)
(*)(*)(*)( )( )
category: اخلاق
language: فارسی

3000 تومان

خدا، انسان را بیهوده نیافرید و در او فطرت خداجویی و کمال خواهی قرارداد و راه نیک و بد را بدو نمایاند. او پیامبران را فرستاد تا عقل‌های‌شان را از زیر بارهای نادانی و تعصب های بی‌جا برهانند و آزاد گردانند. آنان نیز مردم را فراخوانده اند که به خدا و معاد ایمان آورند و بعد از انبیا، راه هدایت را از جانشینان‌شان پی بگیرند.
«این‌گونه باور کنیم» سیری است در این امور، با استدلال های منطقی، تألیف حضرت آیة الله احمدی شاهرودی از شاگردان برجسته آیةاللّه العظمی بروجردی.
کتاب در پنج بخش سامان یافته و با فهرست های گوناگون سودمندتر و کاراتر شده است.

continue_text

for_you

related_books

more