pajoohaan.ir

  جهاد با نفس ،مهمترین جهاد فراموش شده
رسول خدا(ص) گروهی از اصحاب را به جنگ با دشمن فرستاد، هنگامی که از آن پیکار، پیروزمندانه بازگشتند، به آنان فرمود: «آفرین بر شما که جهاد اصغر [کوچک‌تر] را انجام داده‌اید، ولی جهاد اکبر [بزرگ‌تر] هنوز باقی مانده است. پرسیدند: یا رسول الله، جهاد اکبر کدام است؟ فرمود: «جهاد با نفس». واقعیت این است که جهاد با نفس، مهم‌ترین جهاد است و کسی که در این مسیر، گام بزند سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین کرده است. اما با تأسف، این نوع جهاد، گویی به فراموشی سپرده شده و در پیچ و خم روزمرگی‌ها از یاد رفته است. اثر حاضر، این جهاد مهم فراموش شده را در فصل‌های متعددی کاویده است.

continue_text

for_you

related_books

more