ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی

قیمت: 60000 ریال

اهتمام اصلی این اثر «فهم روشمند گزاره‌های اخلاقی در متون دینی» است؛ البته این بحث به سطح گزاره‌های خاص و موارد جزئی کشیده نمی‌شود و فهم یک آیه یا حدیثِ مشخص، مد نظر نیست؛ بلکه امور عامی که در تفسیر گزاره‌های اخلاقی مصادیق پرشمار و کاربرد فراوان دارد، بحث و بررسی شده‌اند. بنابراین این نوشتار اصالتاً یک اثر اصولی است که درصدد بیان برخی از «مباحث الفاظ فقه اخلاق» است.
در این کتاب ـ به روش اصولیان در تدوین مباحث الفاظ و به صورت استقرایی ـ مسائل شایع و پرکاربردی که در فهم مفاد آیات و مدلول روایات اخلاقی مؤثر است، کشف و بررسی شده است تا از این رهگذر امکان استنباط روشمند آموزه‌های اخلاقی از منابع دین بیشتر فراهم آید.

کتاب های مشابه

استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی
استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی
60000 ریال
استنباط حکم اخلاق...

محمد عالم زاده نوری...
فرهنگ آثار عرفان اسلامی؛ راهنمای موضوعات و مضامین
فرهنگ آثار عرفان اسلامی؛ راهنمای موضوعات و مضامین
90000 ریال
فرهنگ آثار عرفان...

حسین مرادی،سید رضا باقریان...
کتابشناخت اخلاق اسلامی : گزارش تحلیلی میراث مکاتب اخلاق اسلامی
کتابشناخت اخلاق اسلامی : گزارش تحلیلی میراث مکاتب اخلاق اسلامی
12000 ریال
کتابشناخت اخلاق ا...

گروهی از محققین...
تاثیر ایمان بر اخلاق فضیلت از دیدگاه اسلامی
تاثیر ایمان بر اخلاق فضیلت از دیدگاه اسلامی
40000 ریال
تاثیر ایمان بر اخ...

حجت الله آزاد
درآمدی بر زی طلبگی : هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان
درآمدی بر زی طلبگی : هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان
15000 ریال
درآمدی بر زی طلبگ...

محمد عالم زاده نوری...
عرفان و بایسته های عرفان پژوهی در گفتگو با دانشوران
عرفان و بایسته های عرفان پژوهی در گفتگو با دانشوران
60000 ریال
عرفان و بایسته ها...

محمد رضا فلاح شیروانی،کاظم...
درآمدی بر سبک بندگی : اعتدال عبادی در سیره معصومان (ع)
درآمدی بر سبک بندگی : اعتدال عبادی در سیره معصومان (ع)
28000 ریال
درآمدی بر سبک بند...

کاظم دلیری
نقش مربی در تربیت اخلاقی - معنوی
نقش مربی در تربیت اخلاقی - معنوی
20000 ریال
نقش مربی در تربیت...

محمد عالم زاده نوری،حسن بوس...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.