pajoohaan.ir

درباره منزلت و شخصیت زن از نگرگاه‌های مختلفی بحث شده است. اندیشوران مسلمان نیز در این عرصه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های فراوانی ارائه کرده‌اند یکی از آنان نگارنده این اثر، علامه سید محمد حسین فضل اللّه است که با الهام از متون‌ دینی و به دور از پیرایه‌ها و عادت‌ها و رسم‌های غیرمنطقی، موضوعاتی چون نقش زن در عرصه زندگی، زن و آزادی، زن‌ و مشکل عقب‌ماندگی، عنصر زنانگی و زیبایی، حقوق و وظایف زن و شوهر، ویژگی‌های زندگی زناشویی، ابعاد پیوند زناشویی، ازدواج موقت، طلاق و چند همسری را به بحث گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more