ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)

قیمت: 10000 ریال

در آموزه های دینی، هرگونه فریب و تقلب در داد و ستد و ارائه چهره ای غیر واقعی از کالاها، نهی و نکوهش شده است؛ امری که تجارت روزگار کنونی و سوگمندانه جامعه ما نیز در سطوح گوناگون آن، بدان گرفتار است و البته برای بازار ما به عنوان بازار اسلامی! افزون بر پیامدهای منفی برای فضای معنوی جامعه و از میان بردن اعتماد عمومی، آثار ناخوشایندی دراعتبار ملی در سطح جهانی است و در نتیجه، خسارات سهمگین اقتصادی، به دنبال دارد.

کتاب های مشابه

الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
55000 ریال
الکافی فی المفردا...

محمد حسن قاسمی
مهارت ها و آداب دوستی
مهارت ها و آداب دوستی
5000 ریال
مهارت ها و آداب د...

سید محمود مرویان حسینی...
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
6000 ریال
اسوه های علمی و پ...

جواد ایروانی
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
10000 ریال
اخلاق تجارت (فرهن...

جواد ایروانی
پول و بانکداری اسلامی
پول و بانکداری اسلامی
45000 ریال
پول و بانکداری اس...

جواد ایروانی
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
55000 ریال
علوم قرآنی در مکت...

علی اصغر ناصحیان...
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
7000 ریال
مسئولیت پذیری و م...

رضا وطن دوست
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
5000 ریال
اسلام چه مصارفی ر...

جواد ایروانی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.