ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)

قیمت: 6000 ریال

نوشتۀ حاضر که به بهانۀ مطرح شدن دوبارۀ داستان حضرت یوسف در جامعه پس از پخش سریال « یوسف پیامبر » تهیه شده به برخی از نقل‌های ساختگی در این حوزه پاسخی مناسب گفته است. هرچند این کار به عنوان آخرین کار مطرح نیست، در این موقعیت می تواند به برخی شبهات مطرح در این زمان پاسخ گوید.

کتاب های مشابه

الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
55000 ریال
الکافی فی المفردا...

محمد حسن قاسمی
مهارت ها و آداب دوستی
مهارت ها و آداب دوستی
5000 ریال
مهارت ها و آداب د...

سید محمود مرویان حسینی...
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
6000 ریال
اسوه های علمی و پ...

جواد ایروانی
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
10000 ریال
اخلاق تجارت (فرهن...

جواد ایروانی
پول و بانکداری اسلامی
پول و بانکداری اسلامی
45000 ریال
پول و بانکداری اس...

جواد ایروانی
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
55000 ریال
علوم قرآنی در مکت...

علی اصغر ناصحیان...
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
7000 ریال
مسئولیت پذیری و م...

رضا وطن دوست
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
5000 ریال
اسلام چه مصارفی ر...

جواد ایروانی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.