pajoohaan.ir

  نقد و بررسی جریان احمد اسماعیل

2000 تومان

10000 تومان

buy_printed
استکبار جهانی با هدف از بین بردن تاثیر مرجعیت شیعه در تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عراق جریان احمد اسماعیل را برانگیخت. این جریان با نگاه شک‌برانگیز به تقلید و خمس در مسیر نیل به این هدف گام برمی‌دارد. این جریان مانند دیگر جریان‌های انحراف رنگ کلامی به خود گرفته و با استناد به متون دینی می‌کوشد مهدویت شیعه را از مشی هدایت‌آفرینی و مسیر اصلی‌اش دور سازد. این تحقیق بنا دارد با آشکار نمودن این جریان منحرف و پایه‌های سست و متزلزل آن به دفاع از اندیشه مهدویت بپردازد.

continue_text

for_you

related_books

more