ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

در معرفی کتاب آمده است: این تحقیق، تلاشی در جهت مقایسه، ارزیابی و دسته بندی منابع قیام عاشورا است و در آن، کتاب هایی که از اواخر قرن اول تا قرن دهم هجری قمری دربارۀ قیام امام حسین(ع) نگاشته شده، مورد بررسی قرار گرفته اند و چون کتاب هایی که پس از آن، به ویژه در عصر قاجار در این باره نوشته شده، از ارزش تاریخی بیبهره اند، به بررسی آنها نپرداخته ایم. این نوشتار در چند محور انجام شده است:
- سیر مقتل نگاری؛ شناسایی، معرفی و ارزیابی منابع دست اول بر اساس نوع روایت یا گزارش، منابع مورد استفاده و جهت گیریهای هر کدام؛
- شناسایی و طبقه بندی روایت ها و گزارش هایی که در مقاتل و نیز کتاب های تاریخی، رجالی، حدیثی، فضایل و مناقب موجود است.
- ارزشیابی و نقد روایات که شامل سندشناسی، جهت گیریها، نقاط ضعف و قوت، مطالب اختصاصی و اشتباهات هر مقتل و گزارش است.
یکی از اهداف این تحقیق، معرفی منابع قابل اعتماد است؛ اما بیش از آن و مهمتر از آن، معرفی منابع و مطالب غیرصحیح آنهاست؛ چون منابع غیر معتبر نزد عموم، حتی خواص و علما، بیشتر از منابع معتبر شهرت یافته اند و برای کسی که میخواهد دربارۀ عاشوار به واقعیت برسد، شناخت منابع غیر معتبر برای او ضروریتر از منابع معتبر است.
فصل های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول: نگاهی به منابع عاشورا
فصل دوم: گزارش های تاریخی
فصل سوم: گزارش های رجالی
فصل چهارم: گزارش های جعلی و غیر واقعی
فصل پنجم: گزارش های داستانی
فصل ششم: گزارش های تخیلی
فصل هفتم: گزارش های جامع
فصل هشتم: علل و انگیزه های تحریف عاشورا

کتاب های مشابه

تاریخ اجتماعی - فکری شیعه اثنا اشهری در هند (جلد اول)
تاریخ اجتماعی - فکری شیعه اثنا اشهری در هند (جلد اول)
125000 ریال
تاریخ اجتماعی - ف...

سید اطهرعباس رضوی،منصور معت...
تاریخ اجتماعی - فکری شیعه اثناعشری در هند (جلد دوم)
تاریخ اجتماعی - فکری شیعه اثناعشری در هند (جلد دوم)
125000 ریال
تاریخ اجتماعی - ف...

سید اطهرعباس رضوی،عبدالحسین...
تفسیر اجتهادی سوره تحریم
تفسیر اجتهادی سوره تحریم
40000 ریال
تفسیر اجتهادی سور...

محمد خامه گر
فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد سوم (قرن پنجم هجری)
فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد سوم (قرن پنجم هجری)
70000 ریال
فرهنگ نامه مولفان...

گروهی از محققین...
رویدادهای تاریخ اسلام (جلد سوم)
رویدادهای تاریخ اسلام (جلد سوم)
100000 ریال
رویدادهای تاریخ ا...

عبدالسلام ترمانینی...
فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد دوم (قرن چهارم هجری)
فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد دوم (قرن چهارم هجری)
85000 ریال
فرهنگ نامه مولفان...

گروهی از محققین...
فیروزه فردوس (چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب)
فیروزه فردوس (چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب)
20000 ریال
فیروزه فردوس (چها...

مریم بصیری
اهل بیت(ع) در آثار دانشمندان آندلس
اهل بیت(ع) در آثار دانشمندان آندلس
60000 ریال
اهل بیت(ع) در آثا...

حمیدرضا مطهری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.