pajoohaan.ir

  فیروزه فردوس (چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب)
این کتاب حکایت چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) در دو بخش است: «سوگ و سرور فیروزه‌ٔ فردوس» و «سوگ و سرور یاقوت نینوا» هر یک در چهارده پرده می‌کوشد از نخستین نگاه مادر و دختری از دیار یار و از بهشت برین به خاک زمین پرده بردارد و در چهاردهمین پرده همراه آنان چشم بر چشم تنگ دنیا ببندد تا در شمیم شقایق‌های بهشتی چشم بگشاید.

continue_text

for_you

related_books

more