ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

روحانیت و انقلاب اسلامی: نشست ها و گفتگوها (دفتر اول)

قیمت: 10000 ریال

اثر حاضر که دربرگیرنده مجموعه نشست‌ها و گفتگوهایی با صاحب‌نظران واساتید حوزوی و غیرحوزوی و همچنین روحانیون مسئول در نهادهای مختلف حوزوی و غیرحوزوی است، متکفّل بررسی و ارزیابی سه دهه تجربه حضور روحانیت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایران، جهان اسلام و جهان پس از انقلاب اسلامی است که زمینه‌ساز تدوین سند راهبردی حضور روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی خواهد بود.منشأ و خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه و روحانیت به رهبری امام خمینی(ره)، امری است که همگان بر آن اتفاق دارند. این نقش، به صورت تخصصی، تاکنون کمتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول :کلیات
بخش دوم: روحانیت و سه دهه آغازین انقلاب اسلامی
بخش سوم: روحانیت و آینده انقلاب اسلامی
خاتمه: پیشنهادات راهبردی جهت حضور روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.