pajoohaan.ir

  آیین مهرورزی
محبت به عنوان یک نیاز روانی در رفتار انسان نقش اساسی و مؤثری را ایفا می‌کند و نظر به این که محبت، هنر است به دانش وکوشش نیاز دارد. (آیین مهرورزی) به تبیین جنبه‌ های مختلف مهر و محبت پرداخته و ابعاد نظری و علمی و هم‌چنین راه ‌های عملی آن را مورد بحث قرارداده است. (تئوری محبت)، (محبت به خداوند سبحان)، (محبت به حضرت‌ رسول و اهل‌بیت)، (محبت به دوست)، (محبت به همسر)، (محبت به فرزند) و (محبت به پدر و مادر) از عناوین این کتاب هستند.

continue_text

for_you

related_books

more