pajoohaan.ir

  باغ سیب؛ درخت شکیب؛ هفتادو دو شاخه از درخت یادگار عاشورا
عاشورا فرصتی بود برای رویش و رویاندن . شهدا، روییدن را انتخاب کردند و اُسرا رویاندن را. مردِ عاشورا، سیّدالساجدین ، سردمدار رویاندن خاک و بارور ساختن انسان شد. به این بهانه ، باغ سیب ، درخت شکیب ، مجموعه ای است از 72شاخه شکیبا از درختی که در خاک عطش خیز و خونبار عاشورا تداوم گرفت .

continue_text

for_you

related_books

more