pajoohaan.ir

آلبوم عاشورا؛ مجموعه‌ ای گوناگون از حماسه سترگ حضرت سیدالشهدا(ع) است که با استناد به منابع معتبر و کهن و بهره جستن از نثری روان و ادبی به تصویر کشیده شده است. برگ برگِ این آلبوم سرخ، تصویرهایی از شجاعت، مردانگی، ظلم‌ستیزی، ایثار، عرفان، توحید و خصائل والای انسانی را در پیش چشم خواننده می‌ نهد.

continue_text

for_you

related_books

more