pajoohaan.ir

  همسرداری
خانواده در پرتو شناخت صحیح و واقع‌بینانه همسران از وظایف زناشویی و طرز تفکر و خواسته‌های یکدیگر، پویا و سالم و باصفا می‌شود و بدین‌سان بستر مناسب برای تربیت فرزندانی صالح فراهم می‌شود. نویسنده محترم در این اثر با عنایت به ضرورت اجتماعی، مشکلات و مسائل زناشویی را با استفاده از آیات و روایات و رفتارهای اجتماعی افراد مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم برای سلامت خانواده را ارائه کرده است

continue_text

for_you

related_books

more