pajoohaan.ir

دکتر عبدالکریم سروش در رویکرد اخیر وحی را رویای پیامبر و لذا زبان آن را غیر واقع شمرده است؛ بر این اساس نمی توان توصیفات آن در مورد دنیا یا جهان آخرت را در خارج از عالم رویا واقعی دانست؛ به علاوه در فهم تمام آیات (اعم از آیات ناظر به عقاید، احکام، و اخلاق) نباید ظاهر آن را پذیرفت، بلکه باید همچون هر خوابنامۀ دیگری آن را تعبیر کرد نه تفسیر. نوشتار حاضر پرداختی ارزیابانه به این نظریه است.

continue_text

for_you

related_books

more