ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه

قیمت: 35000 ریال

گفتمانی و کارکردی تاریخ نگاری رسمی تا پیش از دورۀ مشروطه چندان دست خوش دگرگونی مهمی نشد؛ هرچند در میانه های دورۀ قاجار تاریخ نگاری مدرن غربی تأثیرات اندکی بر روند تاریخ نگاری سنتی ایران نهاد، اما ساختار و ماهیت آن را تغییر نداد. با پیروزی مشروطه، گسست معناداری در روند تاریخ نگاری رسمی ایران پدیدار گشت که پیامد آن افول موقتی تاریخ نگاری رسمی و ظهور گفتمان های متفاوت تاریخی بود. اما با افول گفتمان مشروطه خواهی و انتقال حق سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی، بار دیگر تاریخ نگاری رسمی به شکل مقتدرانه ای احیا شد و در کانون توجه دولت پهلوی قرار گرفت. تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی از چند زاویه حایز اهمیت است: فزونی و تنوع آثار، سبک و روش آن، کارکردهای گفتمانی خاص آن آثار، نحوۀ پیوندش با نهاد قدرت و ایدئولوژی حاکم، و نیز به علت شباهت های ماهوی که با تاریخ نگاری رسمی پیش و پس از خود دارد. با توجه به آنچه گفته شد مسئلۀ اساسی این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و نحوۀ نمود گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه است. این پژوهش می کوشد از یک سو، پیوند قدرت- دانش را در درون این متن ها آشکار کند، و از دیگر سو، با تحلیل پیام های زبانی موجود در این متن ها و بررسی کارکردهای گفتمانی و اجتماعی آن ها، به فهمی روشن تر از واقعیات بازنمایی شده در تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی دست یابد.

کتاب های مشابه

جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
30000 ریال
جهاد و ترور در اس...

اشرف بروجردی
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
35000 ریال
گفتمان تاریخ نگار...

علیرضا ملائی توانی...
بررسی گویش گز برخوار
بررسی گویش گز برخوار
10000 ریال
بررسی گویش گز برخ...

محمد مهدی اسماعیلی...
مبنای معناشناسیِ شناختی
مبنای معناشناسیِ شناختی
25000 ریال
مبنای معناشناسیِ...

آزیتا افراشی
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
30000 ریال
مخاطبان و رسانه ه...

کارن راس،ویرجینیا نایتینگل،...
میدان های اعتراض: تحلیلی از جنبش زنان در هند
میدان های اعتراض: تحلیلی از جنبش زنان در هند
35000 ریال
میدان های اعتراض:...

راکا رای،روزبه کهنمویی،سمیه...
افلاطونیان متاخر از ادریوس تا ویکتور کوزن
افلاطونیان متاخر از ادریوس تا ویکتور کوزن
65000 ریال
افلاطونیان متاخر...

کریم مجتهدی
پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول
پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول
45000 ریال
پژوهشی در تاریخ س...

عبدالعزیز الدوری...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.