pajoohaan.ir

خانواده و تربیت فرزند / رهنما 1: راه های ایجاد صمیمیت در خانه
رهنما 1: راه های ایجاد صمیمیت در خانه
این کتاب توسط شهید دکتر محمد جواد باهنر به نگارش در آمده و توسط محمد مهدی باقری ویرایش شده است و در 31 صفحه و در شمارگان سه هزار نسخه به راه‌های آسان و قابل عمل ایجاد صمیمت در خانه و خانواده می‌پردازد.

continue_text

کتاب های مرتبط

more