pajoohaan.ir

  انقلابی متمایز: جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران

1000 تومان

4850 تومان

buy_printed
انقلاب اسلامی ایران که در بهمن 57 به پیروزی رسید به راستی انقلابی متمایز از دیگر انقلاب‌های چندین سده اخیر بود که با ویژگی عقیدتی و نیز ساختارشکنی خود توانست نظام سیاسی 2500 ساله شاهنشاهی را درهم شکند و الگوی زندگی انسان امروز را براساس قرآن و سنت، ارائه کند.
اما وجوه تمایز این انقلاب با خیزش‌ها و نهضت‌های دیگر چیست؟ پشتوانه عقیدتی این انقلاب بزرگ چیست؟ شیوه رهبری آن چگونه بود؟ مرجعیت شیعه به رهبری امام خمینی، با چه سازوکارهایی این انقلاب را آغاز و به سرانجام رساندند؟
این سؤال‌ها و پرسش‌های فراوان دیگر، موضوعی است که اثر حاضر آن را در سه فصل می‌کاود: تبیین و نظریه‌پردازی، دست‌آوردها و بازتاب‌ها و نقد و ارزیابی آثار. هر یک از این فصل‌ها، مقاله‌های متعددی دارد که نویسندگان مختلف آنها را ارائه کرده‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more