ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

میدان های اعتراض: تحلیلی از جنبش زنان در هند

قیمت: 35000 ریال

کتاب حاضر با عنوان پژوهشی دانشگاهی، مباحث نظری «پیر بوردیو»، جامعه‌شناس متأخر و تلفیق گرای فرانسوی را دست‌مایه تحقیق قرار داده و تلاش داشته از خلال مفاهیم اصلی او، به طرح ایده‌هایی درباره جنبش زنان هند بپردازد. بدیهی است که فراتر از جنبش زنان، به‌عنوان یک امر اجتماعی، پژوهشگر به تأسی از «بوردیو»، علاقه‌مند مطالعه روابط و فضای عمومی و فاصله گرفتن از نگاه ذات گرایانه در بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی بوده است. مؤلف در این کتاب، میراث دار خوبی برای «بوردیو» بود، زیرا به نظر می‌رسد در بازسازی زمانی و مکانی جنبش زنان هند موفق عمل کرده است.

کتاب های مشابه

نقش همسری در زندگی مشترک
نقش همسری در زندگی مشترک
24000 ریال
نقش همسری در زندگ...

سید بیوک محمدی
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
میان رودان باستان در سپیده دم تمدن
40000 ریال
میان رودان باستان...

گیلرمو الغازه،زهره عطایی...
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ش...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
40000 ریال
اسنادی از بنیاد ف...

علیرضا ملائی توانی،سید محمد...
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران
30000 ریال
اخلاق علم در علوم...

معصومه قاراخانی،سید آیت الل...
به کودکان اعتماد کنیم
به کودکان اعتماد کنیم
8600 ریال
به کودکان اعتماد...

مهرنوش هدایتی
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
30000 ریال
جهاد و ترور در اس...

اشرف بروجردی
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
35000 ریال
گفتمان تاریخ نگار...

علیرضا ملائی توانی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.