ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه

نویسنده: علی شفیعی
تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 70000 ریال

نظریه پردازی که از آن به ساخت نظریه ، نظریه سازی و تئوریزه کردن نیز تعبیر میکند، در قلمرو دانش هایی چون فقه و اصول از یک سو نیازمند چینش و تبیین مبادی، منابع و روش هاست و از دیگر سو نیازمند ظرفیت شناسی و آسیب شناسی است.
کتاب نظریه پردازی در فقه و اصول کوشیده ضمن بهره گیری از آرای صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی اولا ضرورت و اهمیت توجه نگاه نظریه ای به این دو دانش را یادآوری کند و ثانیا درباره ظرفیت شناسی و آسیب شناسی این رویکرد به فقه و اصول با ایشان گفتگو نماید.
سوال هایی در سه حوزه نظریه پردازی در علوم انسانی ، نظریه پردازی در فقه، و نظریه پردازی در اصول فقه محور گفتگو ها است و تلاش شده دغدغه ها و چند و چون های پیرامونی این سه عرصه مطالعاتی در اختیار عالمان و صاحب نظران قرار داده شود

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.