ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اثر حاضر، پژوهشی در معرفی انواع اشک و گریستن و تبیین چیستی و چرایی آن با تأکید بر مسأله و گریه و عزاداری حسینی است. در این اثر ابتدا انواع اشک مانند اشک عادی، تدافعی و عاطفی و احساسی معرفی شده و پس از آن انواع گریه مانند گریه نیاز، ناز، درد، غم، شکست، هراس، مظلومیت، دروغین، شفقت، فراق، یاد، شادی، مهر، عشق، ندامت، حسرت، خشیت و گریه های خوب و بد دیگری معرفی گردیده است. آنگاه نویسنده رابطه بین اشک و گریه و قلب و گریه را بررسی کرده و کارکردهای مهم آن جهت تأمین خواست و نیاز، بین احساسات و ادراک درونی، تأثیرگذاری و جلب عواطف، آرام بخشی و محافظت از خود در برابر خطرات احتمالی را بیان کرده است. بررسی آثار روانی و معنوی گریه، آثار اجتماعی آن، علل تشویق برای گریستن در عزای امام حسین در آموزه های اسلامی و نقش گریه در حفظ نهضت عاشورا از دیگر مندرجات این نوشتار است.

کتاب های مشابه

آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
40000 ریال
آموزه های بنیادین...

محمد فتحعلی خانی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
تاریخ تحلیلی مغرب
تاریخ تحلیلی مغرب
30000 ریال
تاریخ تحلیلی مغرب...

دکتر محمدرضا شهیدی پاک...
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
57000 ریال
اندیشه سیاسی اجتم...

غلامحسین مقیمی
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
12000 ریال
پژوهشی تطبیقی در...

مهدی رستم نژاد
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
44000 ریال
İslam ve Cinsiyet...

حسین بوستان،جعفر دربندی...
Hadis İlimlerine Giriş
Hadis İlimlerine Giriş
30000 ریال
Hadis İlimlerine...

علی نصیری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.