ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

جمهوری اسلامی ایران و مسئله هویت ملی

قیمت: 10000 ریال

کتاب «جمهوری اسلامی و هویت ملی » در جوامع در حال نوسازی که در حال تجربه فرایند تغییرات اجتماعی اند، شکاف های اجتماعی فعال بوده و فرایند نوسازی دچار چالش می شود. برای حل و رفع بحران های حاصل از این گسیختگی ها در سطح اجتماعات ملی باید به ابزار لازم برای برانگیختن حس هم بستگی ملی تجهیز شد. نظام های سیاسی می بایست از طریق توانایی و کارکردهای خود، ضمن حفظ تعادل به پویایی و تداوم خود یاری رسانند.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: کلیات و تمهیدات نظری

فصل دوم: تبارشناسی هویت ملی ایرانیان

فصل سوم: گفتمان های هویت ملی در ایران

فصل چهارم: هویت ملی در سامان سیاسی پس از انقلاب

فصل پنجم: نظام سیاسی و مسئله هویت

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.