pajoohaan.ir

  نقش عشق در تکامل وجودی انسان: از دیدگاه احمد غزالی و ملاصدرا
کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن نویسندگان تلاش داشته‌اند با بررسی و مقایسه ماهیت عشق از دیدگاه دو اندیشمند برجسته «احمد غزالی» و «ملاصدرا» به روش تحلیلی- توصیفی و پی‌جویی مباحثی چون موضوع شناسی عشق، آثار و فواید عشق، ارتباط عشق مجازی و عشق حقیقی و ... فرا راه علاقه‌مندان بیفروزند تا در پرتو نورش مسیر کمال‌جویی را بهتر به نظاره بنشینند.

continue_text

for_you

related_books

more