ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتاب کار دستور زبان فارسی

قیمت: 10000 ریال

آموزش از سه فر ایند یاددهی، یادگیری و تغ ییر رفتار ، یا تربیت تشکیل شده است که دانش پژوه در این فرایندها نقش اصلی را ایفا می کند . در آموزش ها ی نوین، استاد و وسایل آموزشی، همه کمکی هستند بر ای شرکت فعالانه ی دانش پژوهان در امور آموزشی، تا فرایند یاد دهی به خوبی انجام گرفته و به یادگیری پایدار منجر شود. در آموزش های نوین در کنار کتاب آموزش نظری، کتاب تمرین به شیوه ای علمی تدوین می شود تا فراگیر به گونه ای فعّال تر درگیر فرایند آموزشی شده و به طور نامحسوس یادگیری او به تغییر رفتار و تر بیت منجر شود. در راستای تحقق این هدف در کنار کتاب دستور زبان فارسی، کتاب تمرین تدوین شد تا همه ی دانش پژوهان، به ویژه دانش جویان غیرفارسی زبان ، بتوانند از مزیت کامل آموزش دستور بهره مند شد ه و سه مرحله ی این فرایند آموزشی، یعنی: یاد دهی، یادگیری و تغییر رفتار کامل گردد .
بخش های اصلی این کتاب:
مقدمه
۱. واحدهای جمله
۲. جمله
۳. گروه فعلی
۴. گروه اسمی
5 و ۶. گروه قیدی و نقش نماها
۷. دستور تاریخی

کتاب های مشابه

آشنایی با اصول و روش های ترجمه قرآن
آشنایی با اصول و روش های ترجمه قرآن
35000 ریال
آشنایی با اصول و...

محمد علی رضایی اصفهانی...
دروس فی الآداب الاسلامیّة (جلد 2)
دروس فی الآداب الاسلامیّة (جلد 2)
40000 ریال
دروس فی الآداب ال...

گروهی از محققین...
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الأول)
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الأول)
65000 ریال
نبراس الأذهان فی...

السید میرتقی الحسينی الگرگا...
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الثانی)
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الثانی)
65000 ریال
نبراس الأذهان فی...

السید میرتقی الحسينی الگرگا...
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الثالث)
نبراس الأذهان فی اُصول الفقه المقارن (الجزء الثالث)
65000 ریال
نبراس الأذهان فی...

السید میرتقی الحسينی الگرگا...
آموزش احکام همراه با استفتائات مقام معظم رهبری
آموزش احکام همراه با استفتائات مقام معظم رهبری
30000 ریال
آموزش احکام همراه...

محمد حسین فلاح زاده...
سرور زنان جهان ام المومنین حضرت خدیجه کبری(س)
سرور زنان جهان ام المومنین حضرت خدیجه کبری(س)
30000 ریال
سرور زنان جهان ام...

اکرم سادات هاشمی نژاد...
درس نامه مبانی و قواعد تفسیر: خلاصه ای از منطق تفسیر قرآن (1)
درس نامه مبانی و قواعد تفسیر: خلاصه ای از منطق تفسیر قرآن (1)
40000 ریال
درس نامه مبانی و...

محمد علی رضایی اصفهانی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.