ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

پژوهش حاضر در طی چهار گفتار به بحث نسبت میان آزادی و دانش پرداخته و بر مناسبات حلقوی میان این دو تأکید دارد. امروزه مراکز آمورشی و پژوهشی به بحث آزاداندیشی و نظریه پردازی روی آورده اند. در این راستا، آن چه می تواند ذهن یک اندیشمند، پژوهش گر و صاحب نظر را به ویژه در حوزه علوم انسانی به خود مشغول دارد، آزادی و نسبت آن با دانش است. بنابراین، برقراری هرگونه نسبتی میان این دو می تواند در تحول آزاداندیشی و نظریه پردازی و حرکت آن به سمت تولید دانش نقشی پیش برنده یا بازدارنده داشته باشد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
گفتار یکم:مفاهیم
گفتار دوم:تقدّم دانش بر آزادی
گفتار سوم:تقدّم آزادی بر دانش
گفتار چهارم:مناسبات حلقوی آزادی و دانش

کتاب های مشابه

استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
60000 ریال
روایات سیاسی - حک...

سید سجاد ایزدهی...
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
50000 ریال
خوانش سیاسی متون...

علیرضا صدرا
آرمان شهر مهدوی (در اندیشه سیاسی اسلامی)
آرمان شهر مهدوی (در اندیشه سیاسی اسلامی)
25000 ریال
آرمان شهر مهدوی (...

محمد سلمان
جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان: ازدولت جمهوری تا امارت طالبان
جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان: ازدولت جمهوری تا امارت طالبان
45000 ریال
جامعه شناسی خشونت...

محمد عارف فصیحی دولتشاهی...
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی: از منظر فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طویب و صدرالمتالهین
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی: از منظر فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طویب و صدرالمتالهین
60000 ریال
جایگاه وحی در فلس...

احمدرضا یزدانی مقدم...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.