ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ملی

قیمت: 12000 ریال

عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محروم‌ترین مناطق است. عدالت منطقه‌ای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه‌ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد. در اثر پیش رو عدالت محیطی به عنوان راهکاری برای تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب های مشابه

بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت
بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت
12000 ریال
بحران هویت و رسال...

دکتر عزت السادات میرخانی...
تحلیل انتقادی و آسیب شناسی برنامه های آمایش (برنامه ریزی آمایش) در ایران
تحلیل انتقادی و آسیب شناسی برنامه های آمایش (برنامه ریزی آمایش) در ایران
17000 ریال
تحلیل انتقادی و آ...

رضا ابراهیمی
شاخص های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
شاخص های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
شاخص های سلامت خا...

دکتر خدا بخش احمدی...
مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
17000 ریال
مراتب آزادی در ال...

سید حسین ابطحی
آینده پژوهی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای (با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)
آینده پژوهی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای (با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)
12000 ریال
آینده پژوهی و برن...

دکتر نادر زالی
چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل
چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل
12000 ریال
چالش جهانی انرژی...

دکتر سید شمس الدین صادقی...
مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه
مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه
12000 ریال
مدیریت از طریق ار...

دکتر علی اصغر پورعزت...
پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص گذاری برای پیشرفت
پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص گذاری برای پیشرفت
12000 ریال
پارادایم تعالی جا...

مجید مختاریانپور...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.