ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نویسنده در این کتاب، ضمن تقدیر فرضیه شکاکیت، می کوشد با طرح دیدگاهی که به بهترین تبیین راه می برد، نشان دهد که فرضیه شکاک مانع جدی بر سر راه معرفت نیست و نمی تواند هیچ آسیبی حتی در عصر چیرگی نسبیت گرایی به فرضیه معرفت وارد سازد. شکاکیت معرفت شناختی از موانعی است که در همه اعصار، سد راه دستیابی بشر به حقیقت بوده است. از همین رو، بسیاری از مکاتب فلسفی در طول تاریخ درگیر آن بوده اند، اما در سده احیر همگام با چیرگی نسبیت گرایی در سپهر معرفت فلسفی، شکاکیت وجه افراطی به خود گرفت. نسبیت گران شکاکیت را به عنوان یک فرضیه جدی بر سر راه اندیشمندان گذاشته اند و همه فیلسوفان و متفکران را از مواجهه جدی با آن ناگزیر ساخته اند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول:شکّاکیت و معرفت‌شناسی
فصل دوم:مفهوم باور صادق تضمین‌شده
فصل سوم: استنتاج فرضیه‌ای
فصل چهارم: مفاهیم روان شناختی
فصل پنجم: داده‌های حسی
فصل ششم: تعریف معرفت
فصل هفتم:امکان شکّاکیت

کتاب های مشابه

چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
37000 ریال
چکیده آثار پژوهشک...

گروهی از محققین...
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
80000 ریال
چکیده نشست ها و ک...

گروهی از محققین...
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
85000 ریال
تاثیر گناه بر معر...

زهرا پورسینا
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
40000 ریال
مواجهه غزالی و آک...

زهره سادات ناجی...
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
37000 ریال
درآمدی بر انسان گ...

محمد هادی طلعتی...
الهیات اگزیستانسیالیستی
الهیات اگزیستانسیالیستی
10000 ریال
الهیات اگزیستانسی...

جان مک کوری،مهدی دشت بزرگی...
انسان کامل: از نگاه امام خمینی و عارفان مسلمان
انسان کامل: از نگاه امام خمینی و عارفان مسلمان
10000 ریال
انسان کامل: از نگ...

محمد امین صادقی ارزگانی...
مجرد سیال: تبیین سازگاری تجرد نفس با تغیر آن
مجرد سیال: تبیین سازگاری تجرد نفس با تغیر آن
30000 ریال
مجرد سیال: تبیین...

علیرضا اسعدی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.