ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اسلام در مورد فقر و ثروت چه می گوید؟

قیمت: 6000 ریال

تکاثر ( ثروت‌اندوزی افراطی ) و فقر دو پدیده نامطلوب اقتصادی است که آثار زیان بار بی شماری در تکوین شخصیت، روان و اخلاق انسانی و نیز در فرهنگ عمومی جامعه بر جای می نهد، و سقوط و تباهی مادی و معنوی فرد و جامعه و به ویژه تزلزل و تخریب بنیان های اعتقادی و فروپاشی معیارهای اخلاقی را باعث می گردد.
با وجود این، روشن است که در تحلیل رفتارهای اجتماعی به سختی می توان به نظریه ای دست یافت که بر رفتار همه انسان ها منطبق باشد. از این رو، پاره ای از این تأثیرها به ویژه در زمینه تکوین شخصیت، غالبی است و در عین حال، می توان با ارائه راهکارها و شیوه هایی، از بروز پاره ای از آن یا دست کم از شدّتش جلوگیری نمود.

کتاب های مشابه

الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
55000 ریال
الکافی فی المفردا...

محمد حسن قاسمی
مهارت ها و آداب دوستی
مهارت ها و آداب دوستی
5000 ریال
مهارت ها و آداب د...

سید محمود مرویان حسینی...
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
6000 ریال
اسوه های علمی و پ...

جواد ایروانی
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
10000 ریال
اخلاق تجارت (فرهن...

جواد ایروانی
پول و بانکداری اسلامی
پول و بانکداری اسلامی
45000 ریال
پول و بانکداری اس...

جواد ایروانی
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
55000 ریال
علوم قرآنی در مکت...

علی اصغر ناصحیان...
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
7000 ریال
مسئولیت پذیری و م...

رضا وطن دوست
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
5000 ریال
اسلام چه مصارفی ر...

جواد ایروانی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.