ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

الگوی مصرف در آموزه های اسلامی

قیمت: 5000 ریال

مصرف در نگاه دینی، زمینه ای برای دست یابی به کمال و قرب الهی و در چرخه اقتصادی، پایان خط تولید و عرضه است. با توجه به اینکه مصرف باید در خدمت انسان و مسیری برای رشد و تعالی معنوی وی باشد، چگونگی مصرف، بسیار تأثیرگذار است. لذا در جامعه ما که مصرف مطابق با الگوهای پذیرفته شده علمی نیست، بایسته است با به کار بردن امکانات و محصولات، مطابق با نیازهای واقعی و اصلاح روند تولید و عرضه و تغییر نوع مصرف، بازنگری در زمان و مکان آن و افزایش یا کاهش میزان مصرف، زمینه بهینه نمودن مصرف را فراهم آوریم.

کتاب های مشابه

الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
الکافی فی المفردات؛ المقتبس من مغی اللبیب، النحو الوافی
55000 ریال
الکافی فی المفردا...

محمد حسن قاسمی
مهارت ها و آداب دوستی
مهارت ها و آداب دوستی
5000 ریال
مهارت ها و آداب د...

سید محمود مرویان حسینی...
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
6000 ریال
اسوه های علمی و پ...

جواد ایروانی
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
10000 ریال
اخلاق تجارت (فرهن...

جواد ایروانی
پول و بانکداری اسلامی
پول و بانکداری اسلامی
45000 ریال
پول و بانکداری اس...

جواد ایروانی
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
55000 ریال
علوم قرآنی در مکت...

علی اصغر ناصحیان...
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
7000 ریال
مسئولیت پذیری و م...

رضا وطن دوست
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
5000 ریال
اسلام چه مصارفی ر...

جواد ایروانی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.