ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)

نویسنده: رضا لک زایی
انتشارات: تحسین
قیمت: 40000 ریال

همین که پای نگاهش به این جهان وا شد / (حبیب) گم شده شهر عشق پیدا شد
کشاند شوق شهادت به خاکریز او را / چقدر شور به پا شد! چقدر غوغا شد!
چقدر زخم که بر روی پیکرش گل کرد / ببین چه دسته گلی! چقدر زیبا شد!
دوباره رستم دستان مگو که افسانه است / که پهلوان‌تر از او در زمانه پیدا شد
نشست ترکش دشمن به چشم روشن او / چه زود چشم دلش را گشود و بینا شد
نخواست رو بشود دردهای بسیارش / شهادت آمد و آن مشت بسته‌اش وا شد
به احترامش یک سیستان خبردار است / به احترامش ایران ز جای خود پا شد
حبیب نام گرفت و چه با مسما بود/ کسی که نام بلندش (حبیب دلها) شد

کتاب های مشابه

حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
40000 ریال
حبیب دلها : یادنا...

رضا لک زایی
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
بسیج و امنیت ملی
بسیج و امنیت ملی
20000 ریال
بسیج و امنیت ملی...

شهید حاج حبیب لک زایی...
حبیب دلها : یادنامه اربعین عروج ملکوتی سردار حاج حبیب لک زایی (جلد 1)
حبیب دلها : یادنامه اربعین عروج ملکوتی سردار حاج حبیب لک زایی (جلد 1)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 2)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 2)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.