ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتاب از هفت فصل تشکیل شده است.
عنوان فصل اول، مخاطبان امروزین است که به معرفی اجمالی از کل کتاب اختصاص دارد.
در فصل دوم، که عنوانش مخاطبان در چشم انداز تاریخی است، مروری تاریخی بر مطالعات مخاطب انجام می شود.
فصل سوم، با عنوان جوامع مخاطبان و فعالیت مخاطب، مفاهیم اصلی درباره مطالعات مربوط به دسته بندی های مخاطبان و انتقادات بر این شیوه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، علت و تاثیر: نظریه های جاری، نام دارد و به بررسی روند مطالعات درباره تاثیرات رسانه ها می پردازد.
در فصل پنجم، با عنوان مخاطبان به مثابه شهروند: رسانه ها، مصرف و دموکراسی، مقولات مرتبط با تبلیغات سیاسی و تجاری برای مخاطبان مورد مداقه قرار گرفته است.
فصل ششم، مخاطبان هوادار: ماهیت، مصرف و نحوه تعامل نام دارد و به ویژگی های جوامع هوادار در مقولات هنری و ورزشی در آن پرداخته شده است.
فصل انتهایی نیز، با عنوانی پرسش گونه، رسانه های جدید، مخاطبان جدید، مطالعات جدید؟ نام گرفته و با دستمایه قرار دادن کاربران اینترنت و رسانه های نوین، در خصوص نحوه مطالعه دربراه کاربران چنین رسانه هایی به بحث و بررسی می پردازد.

کتاب های مشابه

جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت
30000 ریال
جهاد و ترور در اس...

اشرف بروجردی
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضا شاه
35000 ریال
گفتمان تاریخ نگار...

علیرضا ملائی توانی...
بررسی گویش گز برخوار
بررسی گویش گز برخوار
10000 ریال
بررسی گویش گز برخ...

محمد مهدی اسماعیلی...
مبنای معناشناسیِ شناختی
مبنای معناشناسیِ شناختی
25000 ریال
مبنای معناشناسیِ...

آزیتا افراشی
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
30000 ریال
مخاطبان و رسانه ه...

کارن راس،ویرجینیا نایتینگل،...
میدان های اعتراض: تحلیلی از جنبش زنان در هند
میدان های اعتراض: تحلیلی از جنبش زنان در هند
35000 ریال
میدان های اعتراض:...

راکا رای،روزبه کهنمویی،سمیه...
افلاطونیان متاخر از ادریوس تا ویکتور کوزن
افلاطونیان متاخر از ادریوس تا ویکتور کوزن
65000 ریال
افلاطونیان متاخر...

کریم مجتهدی
پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول
پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول
45000 ریال
پژوهشی در تاریخ س...

عبدالعزیز الدوری...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.