ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

دغدغه فیلسوفـان مسلمـان مشاء از حیث نظـری، جمع عقل ـ وحی و فلسفه ـ دین و از حیث عملی، استقرار تعادل در فکر و عمل در سه سطح فرد، جامعه و نظام سیاسی است. این اثر بنیان ­های نظری خردورزی مزبور را مورد بحث فلسفی قرار می دهد.
از این منظر، ارتباط وثیقی میان بنیان نظری با آرای سیاسی و توصیه­ های عملی آنها وجود دارد.
نتایج حاصل از این بحث در حوزۀ عمل، بازپرداخت نظریه اعتدال و در حوزۀ نظر، تفسیر مدنی از آموزه های دینی است.

کتاب های مشابه

اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
60000 ریال
روایات سیاسی - حک...

سید سجاد ایزدهی...
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
50000 ریال
خوانش سیاسی متون...

علیرضا صدرا
آرمان شهر مهدوی (در اندیشه سیاسی اسلامی)
آرمان شهر مهدوی (در اندیشه سیاسی اسلامی)
25000 ریال
آرمان شهر مهدوی (...

محمد سلمان
جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان: ازدولت جمهوری تا امارت طالبان
جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان: ازدولت جمهوری تا امارت طالبان
45000 ریال
جامعه شناسی خشونت...

محمد عارف فصیحی دولتشاهی...
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی: از منظر فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طویب و صدرالمتالهین
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی: از منظر فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طویب و صدرالمتالهین
60000 ریال
جایگاه وحی در فلس...

احمدرضا یزدانی مقدم...
مبانی فلسفه سیاسی مشاء
مبانی فلسفه سیاسی مشاء
60000 ریال
مبانی فلسفه سیاسی...

مرتضی یوسفی راد...
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
30000 ریال
دانش سیاسی عقلی د...

محمد پزشکی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.