ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

پیامد سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت سیاسی ، تحزب و ثبات سیاسی

قیمت: 10000 ریال

موضوع این اثر، بررسی پیامد مجموعه سیاست ها و برنامه هی توسعه ای جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر مشارکت سیاسی، تحزب و ثبات سیاسی است. نگارنده بر این باور است که سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران با ایجاد تغییر در شاخصهای درآمد، تحصیلات، شغل، تحرک جمعیت، سیاستهای جمعیتی، عضویت سازمانی و طبقات اجتماعی کشور موجب افزایش مشارکت طلبی از یک سو و فقدان نهادمندی سیاسی یا همان تحزب و دخالت عوامل شتاب زا باعث گسترش بی ثباتی سیاسی از طرف دیگر شده اند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول:  کلیات و چارچوب نظری 
فصل دوم: برنامه های توسعه و مشارکت سیاسی 
فصل سوم: برنامه های توسعه و نهادمندی سیاسی (تحزّب)  
فصل چهارم:  برنامه های توسعه: ثبات و بی ثباتی سیاسی

کتاب های مشابه

حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم
60000 ریال
روایات سیاسی - حک...

سید سجاد ایزدهی...
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه
50000 ریال
خوانش سیاسی متون...

علیرضا صدرا

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.